1,597 բառեր. 5,337 Թարգմանություններ է.
461,161 բառերը / արտահայտությունները, 2,445 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Մոնղոլական թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishmongolian.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0151 / 0.0102 (20)
Վերադառնալ սկիզբ